Dzisiaj jest:

 

 

binfo Min. Zdrowia

binfo NFZ              

binfo PERFON     

binfo ZUS              

binfo NGO             

binfo ROPS         

 

 

  Telefony o pomoc:

 

Numer alarmowy             112
Policja                             997
Straż Pożarna                  998
Pogotowie Ratunkowe    999
GOPR                            985
Straż Miejska Kraków   986

 

 

 

 

Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

binfo
           foto Artur Żyrkowski, Biuro Promocji i Marketingu Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa

 

Głównym naszym celem jest aktywizacja ludzi starszych bogatych w doświadczenia życiowe jak też inwalidów.

W Unii Europejskiej człowiek starszy to największe źródło dobroci, doświadczenia oraz logiki. W obecnym trendzie życia, jednostka może nie wiele. Ale złączona wspólnym hobby, pasjami zawodowymi, doświadczeniem życiowym jest pozytywnym przykładem dla młodego pokolenia. Dobrobyt jaki w Polsce obecnie mamy powoduje, że wielu seniorom i inwalidom nie tylko brakuje na chleb czy lekarstwa. A o przyjemnościach muszą po prostu zapomnieć. Wprowadzenie do codziennego nowoczesnego trybu życia tych ludzi, spowoduje odejście od samotności, od problemów dnia codziennego a pozwoli na powrót do normalnego publicznego życia. Staną się po prostu potrzebnymi Obywatelami nie tylko Polski ale też Unii Europejskiej. Liczymy na pomoc różnych instytucji, klastrów gospodarczych i innych. Współprace z Samorządem wszystkich szczebli tak w Krakowie jak Województwie Małopolskim.

Pragniemy aby poszczególnymi programami patronowały wyspecjalizowane Instytucje Firmy, organizacje. Co już wdrażamy dzięki pomocy Impresariatowi Filmowemu Krakowie. Liczymy, tak na Władze Wojewódzkie jak też Miasto Kraków oraz inne instytucje i organizacje, że będą z nami współpracowały jak też pomoc finansową.

binfo

TEMATYKA PROJEKTÓW

1. Senior Statysta Filmowy
Zapraszanie seniorów już zarejestrowanych jako statyści filmowi, teatralni itp. do spotkań klubowych, pomoc prawna. Przy współpracy z Impresariatami organizować Castingi np. do Filmów, Reklam itp.
2. Senior Rzemieślnik
Doradztwo prawne, jak założyć działalność gospodarczą, pomoc w znalezieniu dorywczych dochodów prowadzenie specjalistycznego punktu informacji gospodarczej.
3. Senior Turysta
Współpraca Małopolską Org. Turystyczną w Krakowie i innymi organizacjami, samorządem, jednostkami gospodarczymi z dziedziny turystyki W celu wymiany informacji o miejscach wypoczynku na kieszeń seniorów, prowadzenie punktu informacji turystycznej.
4. Zdrowie Seniora
Organizacja seminariów i szkoleń z zakresu zdrowia osób starszych. Prowadzenie Banku informacji o możliwościach badań i uzdrowiskowego leczenia.
5. Senior XXI Wieku
Informatyzacja, szkolenia z zasad działania Komputera, internet itp. Redagowanie strony internetowej. Udział w pracach wydawniczych periodyku SENIOR MAŁOPOLSKI - SENIOR KRAKOWSKI.
binfo

 

Gł. manager projektów i autor zdjęć Henryk St. Czechowski, Binfo Kraków

Stowarzyszenie StoSA jest Sygnatariusz
Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej w Krakowie
www.ares.rops.krakow.pl


Stowarzyszenie StoSA REGON 120575064 , NIP 6762362650 , KRS 0000293034 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . Jesteśmy płatnikami podatku VAT.

 

 

 

Link do poprzedniej wersji strony
mouseover